گاز کالیبراسیون LEL و کالیبراسیون LEL متان

انواع گاز های میکس شده LEL
(اشکار ساز گاز – گاز یاب – گاز سنج – دتکتور گازی – دتکتور گاز – دتکتور و گاز سنج -گاز کالیبراسیون متان –گاز کالیبراسیون LEL و کالیبراسیون LEL متان – گاز کالیبراسیونlel ch4 -LEL C3H8 in Air
LEL H2 in Air ( 50 درصد LEL H2 )LEL – C2H6LEL – C4H10LEL – C5H12LEL – C6H14LEL – C7H16LEL C8H18LEL C9H20 – گاز کالیبراسیون LEL -سیلند گاز کالیبراسیون – گاز کالیبراسیون calgaz – گاز کالیبراسیون calgas – گاز کالیبراسیون LEL CH4 – گاز کالیبراسیون LEL CH4 – کالیبراسیون LEL متان – کالیبراسیون LEL متان – گاز کالیبراسیون دتکتور گاز کالیبراسیون – دتکتور LEL 50 % CH4 in Air LEL 50 % CH4 in Ari)

در شناسایی انواع گاز های قابل اشتعال دو علامت اختصاری وجود دارد LEL  و UEL  که نام کامل انها به ترتیب Lower Explosion Limit   و  Upper Explosion Limit   می باشد.

در محیط شرط اشتعال هر یک از گاز ها  وجود مقدار مشخصی از ان گاز می باشد. که اگر مقدار ان گاز در محیط بیشتر یا کمتر از مقدار استاندارد ان شود . دیگر ان گاز مشتعل نمیشود. زیرا برای اشتعال ان گاز باید مقدار مشخصی از ان با هوا ترکیب شود.

منظور از واژه LEL  ( محدوده  پایین انفجار ) کمترین حجم مورد نیاز برای یک گاز است که ان گاز مشتعل شود. این حجم برای هرگازی مقدار ثابت و استانداردی است. که در ان مقدار گاز قابل اشتعال کمتر از مقداری است که ان گاز با اکسیژن هوا مشتعل میشود.  LEL  را به عنوان درصدی از حجم هوا نشان میدهند.  در حقیقت بخش عمده­ای از گازهای قابل اشتعال و بخارات مایع دارای محدوده پایین انفجار كمتر از 5% حجم هستند.

و بیشترین حجم مورد نیاز از یک گاز را در محیط برای ایجاد اشتعال UEL  (  محدوده  بالای انفجار ) می گویند. این حجم برای هر گاز مقدار ثابت و استانداردی است . در صورتیکه مقدار ان گازدر محیط بیشتر باشد امکان اشتعال وجود ندارد.  UEL  را به عنوان درصدی از حجم هوا نشان میدهند.  غلظت های بیشتر از محدوده بالای انفجار نمی­تواند باعث انفجار شود، زیرا اكسیژن كافی برای آن وجود نخواهد داشت.

 

انواع گازهای کالیبراسیون متان LEL CH4

LEL   5 % گاز متان ( LEL 100% CH4 in Air ) :

در این ترکیب گازی LEL  متان برابر 5 درصد متان در حجم هوا است یعنی اگر گاز متان 5 درصد و یا بیشتر حجم هوا را اشغال کند شرایط اشتعال فراهم است و اگر کمتر از 5 درد باشدبی خطر است.

LEL  5/2 % گاز متان ( LEL 50 % CH4 in Air  ) :

در این ترکیب گازی LEL  متان برابر 5/2 درصد متان در حجم هوا است .

 

کاربرد های گاز کالیبراسیونLEL  متان :

جهت کالیبراسیون سنسورهای انواع دتکتورها و انالایزرهای گازی  ، انواع دستگاههای گاز سنج و هشدار دهنده های وجود گز های اشتعال زا در معادن پالایشگاهها در صنایع و …

گاز کالیبراسیون LEL
گاز کالیبراسیون LEL

 

انواع گاز کالیبراسیون LEL :

 

انواع گاز های  فوق  در سیلندر های پرتابل وارداتی و همچنین قابل ساخت برای مشتریان عزیز در سیلندر های 2 ، 5 ،10 ، 20 ، 40 و 50 لیتری در فشار 50 الی 200 بار قابل سفارش میباشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *