فلاسک نیتروژن مایع – تانک ازت مایع

فلاسک ( Flask ) فلاسک نیتروژن مایع – تانک ازت مایع
(فلاسک نیتروژن مایع ، فلاسک نیتروژن مایع – تانک ازت مایع تانک ازت مایع، مخزن ازت، دوئر،فلاسک نیتروژن )مایع ( تانک ازت، فلاسک امریکایی فلاسک تیلور فلاسک MVE فلاسک Taylor فلاسک حایر فلسک yds )تکنیکال گاز سنتر ( Technical Gas Center ) ، وارد و تامین کننده انواع فلاسک نیتروژن مایع ( تانک ازت مایع) در حجم های مختلف  :

3 کیلویی ، 6 کیلویی ، 8 کیلویی ، 10 کیلویی ، 20 کیلویی ، 35 کیلویی ، 50 کیلویی

فلاسک ، جهت نگهداری مایعات گازی هچون نیتروژن استفاده می شود .

از فلاسک نیتروژن (Liquid nitrogen Flask ) ، در مصارف پزشکی ، مواد غذایی ، ریخته گری ها و …. استفاده می شود.

فلاسک نیتروژن مایع ( تانک ازت)
فلاسک نیتروژن مایع ( تانک ازت)