رگلاتور – رگولاتور – Regulator

download (4)
VIGOUR Regulator

رگلاتور – رگولاتور – Regulator 

رگلاتور ( رگولاتور ) Regulator ابزاری برای کنترل فشار گاز میباشد.

در واقع رگولاتور این امکان را می دهد تا فشار درون سیلندر را تحت کنترل داشته و فشار خروجی را بر اساس نیاز خود تنظیم نمایند.

تکنیکال گاز سنتر وارد کننده و تامین کننده انواع رگلاتورهای ( رگولاتور ) صنعتی و ازمایشگاهی میباشد.

رگولاتور اکسیژن رگولاتور دی اکسید کربن رگولاتور اتیلن رگولاتور هگزافلوراید رگولاتور نیتریک اکساید
رگولاتور هلیوم رگولاتور منوکسید کربن رگولاتور پروپان رگولاتور کریپتون رگولاتور نیتروژن دی اکسید
رگولاتور ارگون رگولاتور متان رگولاتور پروپیلن رگولاتور نئون رگولاتور سولفید هیدروژن
رگولاتور نیتروژن رگولاتور اتان رگولاتور بوتان رگولاتور زنون رگولاتور هوای صفر
رگولاتور هیدروژن رگولاتور استیلن رگولاتور دی اکسید گوگرد رگولاتور نیتروس اکساید رگولاتور امونیاک