رگلاتور کالیبراسیون – Calibration Regulator

(رگلاتور کالیبراسیون)

(رگلاتور کالیبراسیون کالیبراسیون رگولاتورکالیبراسیون رگلاتور alkan رگلاتور msa calidration regolator )Techincal Gas Center تکنیکال گاز سنتر،تامین کننده انواع رگلاتور کالیبراسیون – Calibration Regulator در برند های مختلف:

رگلاتور کالیبراسیون – Calibration Regulator

 Calibration Regulator
رگلاتور کالیبراسیون – Calibration Regulator

رگلاتورهای کالیبراسیون برای سیلندرهای گازهای کالیبراسیون ،سیلندر گازهای پرتابل (یکبار مصرف) گازهای ترکیبی ، گازهای میکس و ازمایشگاهی استفاده میشود.

 Calibration Regulator
رگلاتور کالیبراسیون برنجی – Calibration Regulator

در رگلاتورهای کالیبراسیون فشار ورودی و خرو جی بنابر خواست مصرف کننده در رنج ورودی 230 بار و فشار خروجی 1-0 تا 50 بار قابلیت تنظیم را دارد.

 Calibration Regulator
رگلاتور کالیبراسیون – Calibration Regulator

این نوع رگلاتور ها ، از نظر جنس بدنه رگلاتور به دو دسته اتنلس استیل و برنجی تقسیم می شود .

از رگلاتور های استیل جهت استفاده از گازهای کالیبراسیون خورنده مانند H2S  ، NO  ،  No2 و …   استفاده می شود .

و از رگلاتور های برنجی ، جهت استفاده از گازهای کالیبراسیون خنثی و غیر خورنده استفاده می شود .