درجه خلوص گازها – گرید

درجه خلوص گازها ( گرید) :

(گاز نیتروژن گرید 5 -5/5 و 6 گازهلیوم گرید 5 5.5 و 6 گازارگون گرید 5 5.5 و 6 گازهوای صفر گرید 5 گاز ارگومتان گرید 4 4.5 گازاکسیؤن گرید 4 4.5 و 5 گازهیدروژن گرید 5 5.5 و 6 گاز دی اکسید کربن گرید4 4.5 گاز منواکسید کربن 3.5 4 و 4.5 گاز متان و اتان گرید 3.5 4 و 4.5 گازپروپان گرید 3.5 و 4 گازهگزا فلوراید گرید 5 گاز فوق خالص گاز خالص سیلندر گاز خالص ازمایشگاهی 99/9999%)
درجه خلوص گازها – گرید ( گرید را بر اساس میزان ناخالصی های هر گاز تعریف میکنند ) معمولا این ناخالصی ها را با واحد ppm  نشان میدهند. و با % ان را نشان میدهند.

خلوص ان برابر است با 99.99 % گاز گرید 4 ( هرچه عدد درجه خلوص گاز بزرگتر باشد نشان دهنده خلوص بالاتر گاز است)

همچنین گرید ( درجه خلوص ) گاز را میتوان از روی تعداد 9 به عنوان عدد اصلی و اعداد غیر 9 به عنوان عدد بعد از ممیز مشخص کرد.

در تکنیکال گاز سنتر گازهای خالص و یا ازمایشگاهی با توجه به درجه خلوص  گرید Pure Gas  گاز خالص با درجه های خلوص مختلف از گرید 2 ( 99% ) تا گرید های 5 ( 99.999 % ) گرید 6 ( 99.9999 % ) و گرید 7 ( 99.9999999 % ) موجود است .

این جدول شامل گازهایی است که با گرید بالا خلوص ازمایشگاهی ارایه میشود.

خلوص گاز
گرید
درصد خلوص
میزان ناخالصی  (ppm)
گازهای موجود در این خلوص ها

گاز خالص

2.5 99.5% پروپان – نرمال بوتان – ایزو بوتان – نیتریک اکساید – دی اکسید نیتروژن – استیلن
3.0 99.9% پروپان – نرمال بوتان – ایزوبوتان –  سولفید هیدروژن – اتیلن – دی اکسید گوگرد

گاز فوق خالص

 

3.5

 

 

99.95%

 

 

 

پروپان – سولفید هیدروژن – نیتریک اکساید – دی اکسید نیتروژن – اتیلن – دی اکسید گوگرد – منواکسید کربن – متان – اتان – هگزا فلوراید – نیتروس اکساید – استیلن – پروپیلن – کریپتون

4.0

 

99.99%

 

پروپان – سولفید هیدروژن – منواکسید کربن – متان – اتان – هگزا فلوراید –نیتروس اکساید – ارگومتان- اکسیژن- دی اکسید کربن – کریپتون
4.5 99.995%

 

پروپان -منواکسیدکربن – متان – اتان – هگزا فلوراید – نیتروس اکساید – ارگومتان – اکسیژن – دی اکسید کربن
5.0 99.999% هلیوم – ارگون – نیتروژن – هیدروژن – زنون – هگزا فلوراید – اکسیژن – هوای صفر- نئون
5.5 99.9995% هلیوم – ارگون – نیتروژن – هیدروژن
6.0 99.9999% هلیوم – ارگون – نیتروژن – هیدروژن – زنون
گاز فرا خالص 7.0 99.99999% نیتروژن ( در ایران موجود نیست)

 

 

 

3 دیدگاه در “درجه خلوص گازها – گرید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *